Arbeidsvoorwaarden

Wie stelt uw arbeidsovereenkomsten op?
  
  


Hebt u een eenzijdige wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst?
  
  


Hebt u een eigen arbeidsvoorwaardenreglement?
  
  


Zijn de arbeidsvoorwaarden nog recent getoetst aan de laatste wet- en regelgeving?
  
  Werkkostenregeling

Hebt u getoetst of de werkkostenregeling voor uw onderneming voordelig kan zijn?
  
  


Zijn de onkostenvergoedingen van uw werknemers recentelijk onderbouwd?
  
  
  Pensioenregeling

Hebt u een pensioenregeling voor uw werknemers?
  
  


Wie verzorgt uw meldingen en (voorschot)nota\'s van en naar het pensioenfonds?
  
  Loonkosten

Hebt u de loonkosten per werknemer in beeld?
  Ziekteverzuim

Hebt u een contract met een arbodienst of zelfstandige bedrijfsarts?
  


Hebt u uw verzuimreglement recentelijk nog aangepast?
  Personele risico verzekeringen

Hebt u een verzuimverzekering voor uw personeel?
  
  


Bent u eigenrisicodrager voor de WGA?
  
  Premiekortingen en subsities

Hebt u mensen in dienst die een (gedeeltelijke) WAO- / WGA- / WAJONG-uitkering hebben?
  
  


Hebt u medewerkers aangenomen vanuit een uitkering?
  
  


Bent u op de hoogte van de subsidiemogelijkheden?
  


Hebt u mensen in dienst die vallen onder de subsidieregeling praktijkleren?
  
  Administratieve verplichtingen

Bewaart u de originele ingevulde verklaringen loonheffingen in het personeelsdossier?
  


Bewaart u een kopie van een identificatiebewijs in het personeelsdossier?
  


Bedrijfsnaam *
Contactpersoon *
Email adres *
Telefoonnummer
  Velden met * zijn verplicht